Zoveel meer dan een hond...

Zoveel meer dan een hond...

Fijn dat u de tijd neemt om onze website te bezoeken. Mogelijk bent u op zoek naar meer informatie over een assistentiehondentraject in het algemeen, voor één van uw cliënten, of heeft u een cliënt met een assistentiehond. Op deze pagina willen we u informeren over de meerwaarde die een assistentiehond(entraject) bij Stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) kan bieden en de samenwerking die wij graag aangaan met hulpverleners. Daarnaast raden wij u aan om voor meer informatie over onze werkwijze te kijken op pagina ‘De opleiding’.

Wanneer is het zinvol om een assistentiehondentraject te overwegen?

Een assistentiehondentraject wordt over het algemeen ingezet wanneer een cliënt al meerdere vormen van hulpverlening heeft gehad, maar waarbij dit nog onvoldoende heeft geholpen. Aangezien het om een lang, intensief en duur traject gaat, is dit niet de laagdrempeligste vorm van hulpverlening bij psychische klachten. De training van de assistentiehond wordt bij ons altijd gecombineerd met een intensief coachtraject. De nadruk ligt niet op het aanleren van vaardigheden bij de hond, maar op het aanleren van vaardigheden bij de cliënt. Het is belangrijk dat de cliënt hiervoor open staat.

Een assistentiehond(entraject) kan onder andere helpen bij klachten op het gebied van:

  • Angst

  • Prikkelverwerking

  • Zelfstandigheid

  • Emotieregulatie

  • Dag- en nachtritme

  • Zelfzorg

  • Sociale contacten

  • Zelfvertrouwen

Wij leveren geen ‘kant-en-klare’ honden. Cliënten gaan bij ons zelf aan de slag met het trainen van de hond en het werken aan hun persoonlijke doelen. Het is belangrijk dat de cliënt zowel fysiek als mentaal in staat is om – onder begeleiding – een hond te verzorgen en te trainen. Hierbij moet het welzijn van de hond in de gaten gehouden worden. Cliënten die agressief of heel onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen naar huisdieren, zijn geen geschikte eigenaren voor een assistentiehond (in opleiding).
Het kan altijd gebeuren dat een cliënt toch tijdelijk niet in staat is om voor de hond te zorgen (bijv. vanwege een opname). Om die reden stellen wij het hebben van twee opvangadressen voor de hond verplicht.

De meerwaarde van een assistentiehondentraject naast behandeling en/of begeleiding

Onze coaches hebben zowel kennis en ervaring op het gebied van hondentraining als op het gebied van het coachen en begeleiden van mensen met psychische problemen. Een assistentiehondentraject is geen vervanging van een behandeling, maar kan wel een hele zinvolle aanvulling zijn. Een goede samenwerking met hulpverlening versterkt het effect van de beide soorten hulp. Regelmatig zien we dat behandelingen beter aanslaan, omdat cliënten een nieuwe motivatiebron hebben gevonden in (het trainen van) de hond en meer uitdagingen aan durven te gaan.

Tijdens behandelingsgesprekken kan de hond ingezet worden om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. De hond geeft steun aan de cliënt wanneer een gesprek als spannend wordt ervaren. Wanneer er meer speelt dan dat wat de cliënt vertelt, is dit vaak terug te zien in het gedrag van de hond. Het herkennen en benoemen van de signalen van de hond, kan voor een hulpverlener al een goede insteek zijn om bij de kern van het verhaal te komen. Wij helpen graag bij het herkennen van deze signalen.

Buiten de gespreksruimte

Een assistentiehond kan de cliënt ondersteunen buiten werktijden en is daarmee een geschikt hulpmiddel om een transfer te maken van de behandelkamer naar de dagelijkse praktijk. We helpen cliënten (sociale en praktische) situaties die anders vermeden worden, samen met hun assistentiehond aan te gaan. Op deze manier leren cliënten er weer op te vertrouwen dat ze deze situaties aankunnen.

Veel cliënten hebben een beperkte belastbaarheid. Wanneer een situatie hen te veel wordt, kan dit zorgen voor een terugval in energie, emotieregulatie en gezond gedrag. Een assistentiehond heeft vaak tijdig in de gaten wanneer hun baas die grens bereikt. Wij leren cliënten te zien hoe de hond dit aangeeft en hiernaar te handelen. Op deze manier wordt overbelasting voorkomen. De cliënt krijgt meer balans in het leven.

Daarnaast kan een assistentiehond veel specifieke vaardigheden aanleren. Met deze vaardigheden beschermt de hond de cliënt bijvoorbeeld tegen zelfbeschadigend gedrag, vergroot de hond het veiligheidsgevoel en kan de hond de cliënt terugbrengen in het hier-en-nu.

De hond als ondersteuning bij beschermd of begeleid wonen

Wanneer er sprake is van beschermd of begeleid wonen, dan zien wij onder andere dat de hond ervoor kan zorgen dat de begeleiding eerder in de gaten heeft hoe het met de cliënt gaat, de hond betrokken kan worden bij het werken aan goede zelfzorg, zelfstandigheid en het aangaan van sociale contacten.

Ook kan de hond leren om de begeleiding te halen, wanneer dit voor de cliënt zelf een te hoge drempel vormt.

Wat bieden wij en wat bieden wij niet?

Waar Stichting Dutch Assistance Dogs redelijk uniek in is, is de begeleiding en coaching die wij bieden naast het helpen trainen van de hond. Natuurlijk willen wij dat de hond aan het einde van het traject een volwaardige assistentiehond is, maar in onze ogen heeft een cliënt daar niets aan als ze niet weten hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Cliënten leren dan ook het gedrag van de hond te herkennen en hier op een helpende manier mee om te gaan. Want wat moet je doen als je hond aangeeft dat je een grens bereikt hebt? Een andere vraag die centraal staat is: Hoe ga je ervoor zorgen dat je fit genoeg bent om er voor je hond te kunnen zijn?

Ook helpen wij cliënten om hun grenzen te verleggen. Als een rit met de trein te veel gevraagd is, gaan we dit (net als met de hond) in stapjes opbouwen. Eerst maar eens kijken of het lukt om een klein stukje met de bus te gaan op een rustig traject. Wanneer het vertrouwen er is, gaan we weer een stukje verder.
Tijdens het traject leren cliënten om te gaan met tegenslagen: zich weer op te pakken en weer door te gaan. Een hond kun je tenslotte niet op pauze zetten! Doordat wij de honden niet voor de cliënten trainen, maar ze hier ‘slechts’ in bijstaan, doen cliënten ook de nodige succeservaringen op. Door regelmatig te reflecteren op hoe het ging en waar ze nu staan, zien cliënten wat ze al bereikt hebben en kan het zelfvertrouwen (en zelfs de trots) groeien.

Cliënten bouwen vaak een fijn contact op met hun coach en kunnen deze telefonisch, via mail of WhatsApp bereiken voor vragen of het maken van een afspraak. Wel willen wij benadrukken dat de echte begeleiding tijdens de afspraken plaatsvindt. Wanneer cliënten regelmatig behoefte hebben aan contact met een hulpverlener (bijvoorbeeld i.v.m. crisissituaties) is er een andere soort zorg bij nodig.

Ook bieden wij geen behandeling. Een hulphondentraject kan geen vervanging zijn voor bijv. traumabehandeling, een behandeling bij een eetstoorniskliniek of in de verslavingszorg. Wij willen daarnaast benadrukken dat een hulphondentraject geen laatste redmiddel is voor het leven, cliënten gaan een waardevol maar pittig traject aan en moeten hiervoor de wil hebben om het leven aan te gaan.

Samenwerking

Wij vinden het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen de hulpverlening rondom de cliënt en de begeleiding en inzet van de assistentiehond vanuit Stichting Dutch Assistance Dogs. Wij houden van korte lijntjes en geven graag uitleg over onze werkwijze en de inzet van een assistentiehond. Wij kunnen u tevens helpen om optimaal gebruik te maken van de aanwezigheid van de assistentiehond. U bent van harte welkom om ons te benaderen voor vragen of overleg.