Jij bent het antwoord op mijn vraag.

Jij bent het antwoord op mijn vraag.

Kosten en vergoeding

Hoewel er vanuit Stichting Dutch Assistance Dogs geen mogelijkheden zijn om jouw traject te laten sponsoren, zijn er soms wel andere mogelijkheden. Het kan zijn dat mensen in je omgeving graag een bijdrage willen leveren aan jouw traject. Ook komt het voor dat cliënten financiële steun ontvangen vanuit crowdfunding of de geloofsgemeenschap waarbij zij zijn aangesloten.

In sommige gevallen wordt een traject bij Stichting Dutch Assistance Dogs (deels) vergoed vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. In een enkel geval ook vanuit Wlz. Of dit bij jou het geval is, is onder andere afhankelijk van je hulpvraag, van welke hulp op dit moment het meest passend is en van de eisen die jouw gemeente stelt. De meeste indicaties worden op basis van een persoonsgebonden budget aangevraagd. De coaches die werken voor DAD zijn zzp’ers met een eigen praktijk op het gebied van hond ondersteunende interventies. Een zorgindicatie dient op de praktijknaam van jouw coach aangevraagd te worden. Wanneer je je bij ons aanmeldt, is het goed om te vermelden dat je gebruik zou willen maken van een vergoeding vanuit de Jeugdwet, Wmo of Wlz. Wij kunnen je dan helpen bij de aanvraag. Bekijk voor de kosten die hieraan verbonden zijn de tarievenlijst.

Helaas worden onze assistentiehonden, met als doel het ondersteunen van hun eigenaar met psychische problematiek, over het algemeen niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Vraag dit voor de zekerheid zelf na bij jouw zorgverzekeraar.

In de tarievenlijst vind je veel bijkomende kosten. Daarnaast moet je denken aan alles wat er nodig is om goed voor je hond te zorgen, je hond te trainen en een fijne, veilige plek te bieden. Voorbeelden zijn de kosten voor een mand, bench, voerbak, riem, halsband/tuig, en trainingsbrokjes. Denk vooral ook aan de hogere, terugkerende kosten zoals preventieve en onvoorziene zorg (van de dierenarts) en voer. Heb je geen grote reserves, dan raden we je aan om een ziektekostenverzekering voor je hond te nemen.

De kosten variëren van een paar honderd euro voor een herplaatser, tot ver in de duizend euro voor een rashond met papieren. Het ene ras is vaak wat duurder dan de ander. Fokkers mogen zelf bepalen hoeveel ze voor pups vragen, hierdoor lopen ook de prijzen tussen fokkers uiteen. Houd er rekening mee dat er naast de aanschaf van de hond nog veel bijkomende kosten zijn.

Om je inzicht te geven in de kosten, verwijzen we je naar onze tarievenlijst. De kosten voor een traject zijn van veel factoren afhankelijk. Een traject is maatwerk, waardoor de duur en de intensiteit varieert. Om toch een richtlijn te geven, kun je ervan uit gaan dat een traject van 2,5 jaar ongeveer € 8000,- gaat kosten. Houd er rekening mee dat dit exclusief de kosten is die voor de (aanschaf van de) hond gemaakt worden en dat er ook nog andere kosten zoals reiskosten bij komen kijken.

Bereikbaarheid

Het is handig om vragen en zaken die je wilt bespreken te bewaren voor de trainingen. Zo weet je zeker dat je coach alle tijd voor je heeft. We kunnen niet garanderen dat je coach buiten de trainingen bereikbaar is, maar je mag contact met je coach opnemen in het geval van een urgente vraag.

Dit kan via het contactformulier op onze website. Mocht je het prettig vinden om een medewerker te spreken, dan kan je hier een terugbelverzoek doen.

Dit is niet noodzakelijk wanneer je woonplaats binnen reisafstand (maximum reistijd van een half uur) van een trainingslocatie valt. Wel kunnen coaches afspraken flexibeler inplannen, wanneer je zelf reismogelijkheden hebt.

Stichting Dutch Assistance Dogs heeft niet één specifieke bezoeklocatie. Trainingen en andere bijeenkomsten vinden plaats op verschillende (eigen of openbare) locaties. De grootste trainingslocatie van DAD bevindt zich in Dordrecht.

Een ruwe beschrijving van ons werkgebied is Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Echter hebben we niet iedere provincie voor honderd procent gedekt. Ook kan het zijn dat je toch in aanmerking komt voor een traject, omdat je in het randgebied van één van de overige provincies woont en in staat bent om te reizen. Op de pagina Intakeproces & aanmelden is te zien of, en waar, er ruimte is voor nieuwe trajecten.

Coaches

We weten hoe belangrijk een goede klik is met je coach. Het is daarom belangrijk om het aan te geven, wanneer je je niet prettig voelt bij je coach. In eerste instantie zullen we kijken of er mogelijkheden zijn om hieraan te werken. Wanneer blijkt dat er geen vooruitgang is, heb je het recht om het traject te vervolgen met een andere coach (mits deze beschikbaar is).

Onze coaches hebben zowel ervaring en/of opleidingen op het gebied van hondenkennis en -training als op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Op de pagina ‘Het team’ kan je meer te weten komen over de achtergrond van de individuele coaches.

Het is onze intentie om je het hele traject te laten doorlopen met dezelfde coach. Toch kunnen er redenen zijn waarom dit niet mogelijk is. Ook wanneer het traject niet lekker loopt kan er (vanuit beide kanten) in goed overleg besloten worden om te wisselen van coach.

Wie je coach wordt is onder andere afhankelijk van waar je woont, welke coach ruimte heeft voor een nieuw traject, en jouw problematiek in combinatie met de ervaring van de coach. Over het algemeen kunnen we tijdens de intake al zeggen welke coaches het mogelijk worden en welke niet.

Wij stellen onze coaches graag aan je voor! Op ‘Het team’* kun je zien wie er schuil gaan achter de namen en gezichten.

Hond

We kijken eerst of het voor jou het beste is om met een pup of een herplaatser te starten. De training start, zodra jij eigenaar bent geworden van je hond! Vooral de eerste weken zijn vaak best een uitdaging, en bij een pup is dit ook de periode waarin je hondje het meest gevoelig is voor leerervaringen.

Het is in sommige gevallen mogelijk om een al aanwezige hond op te leiden. Je hond zal op geschiktheid beoordeeld worden, door te kijken naar het gedrag, de leeftijd en de gezondheid.

Wel raden wij het sterk af om bewust al een hond aan te schaffen, om later mee in traject te gaan. We kijken graag mee, om te bepalen welke hond bij je past. Dit gebeurd altijd in overleg. Daarna zoeken we samen naar een goed adres om de hond aan te schaffen en begeleiden we je bij de eerste fasen van verzorging en opvoeding. De training van een assistentiehond zal op sommige vlakken afwijken van dat van een huishond, om die reden is het niet verstandig om alvast zelf – zonder begeleiding – te starten. Het kan zijn dat de training hierdoor minder efficiënt verloopt.

Er zijn verschillende redenen waarom we kunnen besluiten dat een hond niet geschikt is om assistentiehond te worden. Enkele redenen kunnen zijn:

 • Ongeschikt (moeilijk om te buigen) gedrag
 • Gezondheidsproblemen (o.a. verminderde belastbaarheid)
 • Een te klein formaat
 • Een te hoge leeftijd

Daarnaast werken we niet met rassen die in 2017 door het ministerie zijn aangewezen als ‘hoog-risico rassen’.

De hond die je gaat opleiden hoeft geen pup te zijn. Wel is het zo dat we honden vanaf een bepaalde leeftijd niet meer in traject nemen. Er gaat veel tijd en geld zitten in een traject en we willen voorkomen dat je hond maar een paar werkjaren heeft voor zijn of haar pensioen. Een exacte maximum leeftijd kunnen wij niet geven, omdat dit afhankelijk is van de gezondheid van de hond, de levensverwachting van het ras en de hoeveelheid training en coaching die nodig zijn om jullie op te leiden tot een assistentiehondenteam.

Niet voor iedereen is het verstandig om een pup in huis te nemen. Om die reden werken we ook met herplaatsers. We proberen dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken, zodat de risico’s op gezondheids- en gedragsproblemen zo klein mogelijk zijn.

We hebben geen specifieke rassen waarmee we werken. We denken dat iedereen uniek is en dat bij verschillende mensen, verschillende honden passen. Wel is het zo dat sommige honden geschikter zijn voor het vak dan anderen. Zo werken we niet met honden die in 2017 door het ministerie zijn aangewezen als ‘hoog-risico rassen’. Geschikte honden zijn onder andere groot genoeg om niet onder de voeten gelopen te worden, hebben een goede conditie en niet teveel jachtpassie. We kijken graag met je mee om te zien wat bij jou past!

Tijdens een puppytest kijken we naar de potentie van de pup om een goede assistentiehond te worden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een pup zich snel herstelt na schrik en goed trainbaar is. Daarnaast kijken we of de pup matcht bij wat jij nodig hebt. Zo heeft de één baat bij een allemansvriendje, die helpt bij het leggen van contacten, terwijl de ander juist een pup moet hebben die alleen oog heeft voor het baasje.

Iedere situatie is anders, maar het meest gangbaar is dat je start in het pretraject. In deze fase ga je samen met je coach kijken, wat je van een hond nodig hebt en wat voor een type hond daarbij past. Ook wordt gekeken of het verstandig is om voor een pup te gaan of een jonge hond. Wanneer dit duidelijk is, ga je samen met je coach op zoek naar een fokker, stichting of particulier. Als je iemand wilt benaderen, omdat je interesse hebt in de hond/pup die ze verkopen, neem je altijd eerst contact op met je coach. Je coach beoordeeldt of het een betrouwbare verkoper is. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de informatie die beschikbaar is over de gezondheid van de hond en de omgeving waarin deze opgroeit. Daarna wordt er in overleg bepaald wie contact opneemt met de verkoper. Wanneer alle partijen denken dat het een goede match zou kunnen zijn, vindt er een (puppy)test plaats. Deze wordt door ons of een externe partij afgenomen. Als je ook dan een match blijkt te zijn met de betreffende hond, kan het contract ondertekent worden en is het wachten totdat je jouw toekomstige assistentiehond mag ophalen.

Je wordt zelf eigenaar van de hond. Voor jou gelden dan ook dezelfde rechten en plichten als voor iedere andere hondeneigenaar. Het is dan ook belangrijk dat je het contract met de verkoper (vaak een fokker of stichting) goed doorneemt. Ook als de hond met pensioen gaat, blijft deze van jou.

Traject

In veel gevallen is dit mogelijk. Houd er wel rekening mee dat wanneer er een wachttijd is voor nieuwe trajecten, dit ook geldt voor teams die van andere organisaties afkomen. We vinden het belangrijk om een warme overdracht te doen, met de organisatie waar je vandaan komt.

Aan het einde van het traject kan jouw hond zich netjes gedragen in huis en op openbare gelegenheden. Je hond kan van nature al signaleren hoe het met je gaat, maar gedurende het traject heb jij ook geleerd om dit te herkennen en hier zinvol gebruik van te maken. Daarnaast kan je hond bepaalde standaard hulphondtaken en taken die specifiek voor jou nuttig zijn. De mogelijkheden zijn enorm, maar om je een kleine indruk te geven zijn hier enkele voorbeelden:

 • je naar een uitgang begeleiden;
 • hulp halen;
 • zich als een blokkade opstellen tussen jou en een ander;
 • op commando blaffen;
 • wakker maken bij nachtmerries;
 • de lamp aandoen;
 • je bewust maken van ongezond gedrag, ongezond gedrag voorkomen (blokkeren/afleiden/blaffen).

Je start met een pre-traject. In deze fase oefen je met trainingsvaardigheden en wordt gekeken welk type hond bij jou past. Wanneer de hond er is, kom je in de basisfase terecht. In de basisfase ga je aan elkaar wennen en je hond leert om zich ‘maatschappelijk verantwoord’ te gedragen. Wanneer deze fase is behaald, ga je over naar de certificeringsfase. Tijdens de certificeringsfase ga je aan de slag met het aanleren van specifieke oefeningen die passen bij jouw hulpvraag. Wanneer alles goed loopt, is het tijd voor de certificering. Na de certificering blijven we op de achtergrond bij jullie als team betrokken om ervoor te zorgen dat jullie goed als een team blijven functioneren. Gedurende de hele opleiding wordt je ook gecoacht om zoveel mogelijk vooruitgang te boeken, samen met je hond. Meer informatie over de opbouw van het traject vindt je op de pagina ‘opleiding’.

Bij iedereen verloopt het traject anders en zal ook de tijdsduur van het traject verschillen. Een gangbaar tijdsbestek is rond de 2,5 jaar tot aan de certificering. Na de certificering, blijven we bij jullie als team betrokken. Jaarlijks kijken we hoe het met jullie gaat en kan er – zo nodig – nog getraind worden om vaardigheden bij te schaven. Daarnaast ben je bent altijd welkom met vragen en bij gezamenlijke uitjes.

Certificering

Stichting Dutch Assistance Dogs gaat voor veel meer dan alleen een certificaat, om je hond mee te nemen naar openbare gelegenheden. Een ‘brave hond’ is voor ons dan ook niet het hoofddoel van een traject. Wij vinden het belangrijk dat je samen met je hond een persoonlijke groei doormaakt. Je coach begeleid je hierbij. Om deze reden nemen wij geen certificeringstest af bij cliënten die geen traject volgen bij DAD.

De certificering verloopt in twee fases. Eerst sluit je de basisfase af. Je bent dan nog geen gecertificeerd team, maar jullie hebben laten zien dat je hond zich netjes gedraagt in verschillende omstandigheden en al over de nodige basisvaardigheden beschikt. Je coach houdt tijdens de trainingen in de gaten hoe het er voor staat. Zijn jullie een goed team en hebben jullie vaak genoeg laten zien dat jullie de oefeningen onder de knie hebben? Dan kan je zomaar verrast worden met jullie basiscertificaat.
Daarna volgt de certificeringsfase, met oefeningen die speciaal voor jullie als assistentiehondenteam van belang zijn. Wanneer jij en je coach het gevoel hebben dat jullie er klaar voor zijn, wordt er een certificeringstest gepland. Bij deze test is naast je coach ook een andere coach aanwezig, die met een frisse blik kan beoordelen hoe jullie het samen doen. Jullie laten tijdens de test jullie vaardigheden in verschillende omgevingen zien. Denk hierbij aan het openbaar vervoer, een winkel en een park. Verloopt dit goed (de coaches houden rekening met de zenuwen), dan zijn jullie vanaf dat moment een gecertificeerd team!

Ga naar de bovenkant