Voor feedback en klachten

Voor feedback en klachten

Stichting Dutch Assistance Dogs staat altijd open voor feedback om onze werkwijze te verbeteren. Vind je dat alles goed gaat? Wij vinden het leuk om dat te horen! Heb je verbeterpunten? Dan horen we dat ook graag!

We werken als stichting met de Beroepscode ‘Social worker’. Deze beroepscode sluit aan bij de doelstellingen van de stichting en de aard van de werkzaamheden binnen onze coachingstrajecten. In die beroepscode staat uitgeschreven welke normen en spelregels er gelden. Ook worden er eisen gesteld aan vertrouwelijkheid en privacy.

Procedure

Heb je een verbeterpunt over de algemene werkwijze, dan kun je hierover een mail sturen naar info@dutchassistancedogs.nl. Is je feedback op de werkwijze van één persoon gericht (bijvoorbeeld je coach of contactpersoon), dan is de eerste stap om dit met de betreffende persoon te bespreken.

Kom je er niet uit, of vind je het spannend om je feedback met de betreffende persoon te bespreken, dan kun je contact opnemen met het bestuur. Stuur je mail naar: bestuur@dutchassistancedogs.nl. Zij zullen je opmerking of klacht zorgvuldig bekijken en kijken welke vervolgstappen passend zijn, om tot een goede oplossing te komen. Heb je een klacht die op de werkwijze van één persoon is gericht, dan zal er in eerste instantie een gesprek plaatsvinden tussen jou, de betreffende persoon en een lid van het bestuur.

Wanneer je klacht niet opgelost kan worden binnen DAD, kun je terecht bij de externe klachtenfunctionaris van DAD. Ga hiervoor naar de website www.quasir.nl. Hier vind je de stappen die je moet doorlopen voor het indienen van een klacht. Met de bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris proberen we er samen uit te komen. Lukt dit niet, dan is het mogelijk om daar een officiële klacht in te dienen.