Dankzij en samen met jou kan ik weer verder

Dankzij en samen met jou kan ik weer verder

Aanmelden

Heb je interesse in een assistentiehondentraject bij Stichting Dutch Assistance Dogs? Houd deze pagina dan goed in de gaten. Hierboven staat vermeld welke regio’s ruimte hebben voor nieuwe trajecten.
In de regio’s die opengezet zijn voor nieuwe aanmeldingen is op dit moment ruimte voor een nieuw traject of ontstaat er naar verwachting binnen een half jaar ruimte. Je valt binnen deze regio als je naar de benoemde locatie toe kunt komen of binnen een straal van 30 minuten rijden van deze trainingslocatie af woont (tenzij anders aangegeven). In regio Dordrecht en Schalkhaar wordt er getraind op en rondom de trainingslocatie, het is daarom van belang dat je hier naartoe kunt reizen.

Zodra jouw regio opgesteld is voor nieuwe trainingstrajecten, kan je via de aanmeldknop jouw interesse kenbaar maken om een intakeprocedure in gang te zetten. Regio’s blijven twee weken openstaan voor aanmelding.

N.B. Omdat er meer vraag dan aanbod is voor assistentiehondentrajecten bij Stichting Dutch Assistance Dogs, leidt helaas slechts een deel van de passende aanmeldingen tot een traject.

Doel van de intakeprocedure

We hebben een uitgebreide intakeprocedure. Dat doen we niet zonder reden.
De intakeprocedure is er om:

 • wederzijds kennis te maken;

 • jou een goed beeld te geven over een assistentiehondentraject bij Stichting Dutch Assistance Dogs;

 • ons een beeld te geven over jouw hulpvraag, wensen en mogelijkheden;

 • een beslissing (van beide kanten) te nemen of een traject bij Stichting Dutch Assistance Dogs passend is.

Aanmeldcriteria

Om je aan te melden voor een assistentiehondentraject bij Stichting Dutch Assistance Dogs, moet er aan de onderstaande criteria voldaan worden:

 • Je bent minimaal 16 jaar;

 • Er is sprake van een eetstoornis, posttraumatische-stressstoornis en/of autismespectrumstoornis of andere psychische problematiek (in overleg);

 • Er is geen sprake van een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) met deelpersoonlijkheden;

 • Je bent in staat om op een verantwoorde manier voor een hond te zorgen en de hond te trainen. Hiervoor hanteren we onder andere een BMI van 15 als ondergrens;

 • Je bent in staat om het assistentiehondentraject en de (verzorging van) de hond te financieren, of hebt hiervoor een plan die we bij je aanmelding kunnen bespreken;

 • Er is in de afgelopen 6 maanden geen sprake geweest van suïcidaliteit of een crisis waarbij externe hulp noodzakelijk was;

 • Je bent bereid om aan jezelf te werken en maakt een bewuste keuze voor het leven;

 • Je begrijpt dat een assistentiehondentraject veel tijd en inzet vraagt. In het begin moet jij jouw hond veel bieden, zonder dat je dit al van je hond terug mag verwachten.

Verloop van de procedure

We brengen je graag op de hoogte van onze intakeprocedure, zodat je weet wat je kunt verwachten als je je bij ons aanmeldt.

Aanmeldformulier aanvragen

Heb je interesse in een traject bij Stichting Dutch Assistance Dogs en is jouw regio open voor nieuwe aanmeldingen? Dan kun je via de onderstaande knop ‘aanmelden’ een aanmeldformulier aanvragen. Door je gegevens in te vullen en deze te verzenden, is je aanvraag compleet. Wees tijdig met je aanvraag. Is de aanmeldknop niet actief, dan is de periode gesloten en is aanmelden niet mogelijk.

Aanmeldformulier indienen

Wanneer jouw aanvraag bekeken en goedgekeurd is, ontvang je een mail met een link naar het aanmeldformulier en een toestemmingsformulier. In de begeleidende mail, staat vermeld tot wanneer je de tijd hebt om de formulieren in te vullen en te verzenden. Dit is een periode van twee weken. Retourneer je het formulier later dan twee weken, dan wordt jouw formulier niet meer meegenomen in de procedure.

Op het aanmeldformulier vul je vragen in over jouw persoonlijke situatie. Je kan jouw gegevens tussentijds opslaan, als je op een later tijdstip verder wilt gaan met het invullen. Met het toestemmingsformulier geef je Stichting Dutch Assistance Dogs toestemming om jouw gegevens op te slaan en in te zien. Jouw gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Selectie

De binnengekomen aanmeldingen worden door het intaketeam van Stichting Dutch Assistance Dogs bekeken. Je ontvangt binnen twee weken een reactie op je aanmelding.
Op dat moment zijn er drie mogelijkheden:

 1. Jouw aanmelding is mogelijk passend en je gaat verder voor een intake. De procedure wordt verder vervolgd en je ontvangt een uitnodiging voor het invullen van een intakeformulier.
 2. Jouw aanmelding is mogelijk passend, maar valt af vanwege een teveel aan aanmeldingen. Met jouw toestemming blijven je gegevens een half jaar in portefeuille bij de stichting. Je kan in deze periode benaderd worden door de stichting als er opnieuw trainingstrajecten vrij komen in jouw regio.
 3. Jouw aanmelding is (op dit moment) niet passend en wordt afgewezen.

Als je uitgenodigd wordt voor een intake, betekent dit dat we samen gaan onderzoeken of Stichting Dutch Assistance Dogs jou een passend trainingstraject kan bieden. Pas aan het einde van de intakeprocedure is er zekerheid of je ook daadwerkelijk bij ons kunt starten.

Intakeformulier

Is jouw aanmelding passend en ga je verder voor een intake, dan ontvang je een e-mail met de link naar het intakeformulier. Dit is een formulier waarin uitgebreider gevraagd wordt naar jouw persoonlijke situatie. Je krijgt twee weken de tijd om dit formulier in te vullen en op te sturen. In dezelfde mail staat alvast de datum vermeld waarop het intakegesprek zal plaatsvinden, zodat je hier rekening mee kunt houden in je planning.

Intakegesprek

Als jouw intakeformulier is bekeken door het intaketeam, dan wordt er contact met je opgenomen bij vragen of bijzonderheden, of ontvang je een e-mailbericht met de uitnodiging voor het intakegesprek. We raden je aan om een behandelaar, begeleider of iemand uit je naaste omgeving (waar jij je prettig bij voelt), mee te nemen naar het gesprek.

Plaatsing

Binnen twee weken na het intakegesprek ontvang je een e-mail met daarin onze onderbouwde conclusie. Dit betekent dat je bericht krijgt dat je in aanmerking komt voor een assistentiehondentraject bij Stichting Dutch Assistance Dogs of dat je aanmelding wordt afgewezen.

Het kan gebeuren dat je na het intakegesprek zelf twijfels hebt of weet dat je van het traject af wilt zien. Laat dit aan ons weten, wij bespreken eventuele twijfels graag met jou. Het is belangrijk dat je er echt voor kan gaan, en een weloverwogen beslissing maakt. Wanneer van beide kanten besloten wordt dat een traject passend is, worden er afspraken gemaakt over wanneer jouw trainingstraject van start gaat.

Let op: We willen de aanmeldingen graag zo eerlijk mogelijk laten verlopen. Het alvast aanschaffen van een hond is geen reden om je voorrang te verlenen op cliënten zonder hond. Soms besluiten cliënten alvast een hond aan te schaffen en zelf te gaan oefenen, totdat ze aan de beurt zijn. Dit raden we sterk af! Onze ervaring leert dat jouw hulphond jou het best kan helpen wanneer je begeleid wordt bij de keuze voor een hond en de start van de opvoeding. De eerste periode van het leven van een hond, is de periode waarin een sterke basis wordt gezet voor de rest van zijn of haar leven. Wanneer hierin verkeerde keuzes gemaakt worden, kan dit gevolgen hebben voor de rest van het traject. In het ergste geval moeten we besluiten dat een hond niet (meer) geschikt is voor het werk als assistentiehond. Heb jij al een hond die je wilt opleiden en kom je in aanmerking voor een traject, dan maakt een gedragstest onderdeel uit van de intakeprocedure.