Samen Sterk op Weg naar Herstel (Janssen, De Jong & Knol , 2017)

Gepost door: In: Publicatie 12 nov 2017 Tags: , , , , , ,

Afstudeeronderzoek in opdracht van Linda Baak en Anjana Gort

In 2016 en 2017 is binnen Stichting MissionPuppy een afstudeeronderzoek begeleid door Linda Baak en Anjana Gort. Na dit onderzoek is stichting MissionPuppy gestopt vanwege de gezondheidsproblematiek van Anjana Gort. Stichting Dutch Assistance Dogs is een doorstart van Stichting MissionPuppy, zonder Anjana Gort. De onderzoekpopulatie bevat de trainers/coaches en het merendeel van de clienten van Stichting Dutch Assistance Dogs. De onderzoeksresulaten zijn hierdoor toepasbaar en bruikbaar op de huidige situatie binnen stichting Dutch Assistance Dogs als in de situatie zoals deze was binnen MissionPuppy.

Hieronder is de conclusie van het onderzoek te lezen. De onderzoekers hebben bekeken of en welke bijdrage een assistentiehond levert aan het herstelproces van clienten.

Onderstaande citaat is gekopieerd uit de scriptie “Samen op weg naar herstel”.  Het gehele onderzoek kun je hier downloaden.

Conclusie onderzoek Samen op Weg naar Herstel

Dit onderzoek mag gedeeld worden, mits een verwijzing naar deze pagina. 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘‘Welke bijdrage levert een assistentiehond aan het herstelproces van de cliënten van Dutch Assistance Dogs?’ Hiervoor is een kwalitatief onderzoek met kwantitatieve elementen uitgevoerd. In dit hoofdstuk zullen wij de conclusie beschrijven die voortkomt uit het beantwoorden van de hoofdvraag.

De onderzoekers concluderen dat de assistentiehond op verschillende manieren een bijdrage levert aan het herstelproces. De bijdrage is op alle drie de gebieden van herstel duidelijk zichtbaar (fysieke gesteldheid, psychische gesteldheid en het vervullen van maatschappelijke rollen). De assistentiehond biedt structuur en motivatie aan cliënten die herstellende zijn van depressieve klachten, een dissociatieve stoornis, dwang en drang- en eetgerelateerde problematiek.

Daarnaast zorgt de assistentiehond ervoor dat de cliënt minder afhankelijk is van zijn sociale netwerk en dat de cliënten minder last hebben van (heftige) paniek en angstgevoelens. De functionele interventies die de assistentiehond uitvoert zijn de oorzaak van een daling van het aantal crisismomenten onder de cliënten. Eén van de functionerende interventies die de assistentiehond uitvoert is ‘spiegelen’, waarbij hij een signalerende taak heeft. Dit spiegelen zorgt voor een betere omgang met symptomen en het richting kunnen geven aan eigen gedrag wat een belangrijke voorwaarde kan zijn voor het herstelproces. Het teamgevoel en de daarbij behorende verantwoordelijkheid geven veel motivatie en kracht, wat ook helpend kan zijn in het herstelproces.

Het verantwoordelijkheidsgevoel van het ‘team zijn’ heeft ook effect op de mate van assertiviteit van de cliënten. Dit ontstaat wanneer de assistentiehond in openbare ruimtes wordt geweigerd. Het gevoel van onrecht is iets waar de cliënten mee leren om te gaan in de vorm van assertiviteit. De maatschappelijke rollen zoals ‘consument’, ‘werknemer’ en ‘vriend’ kunnen mede hierdoor beter vervuld worden sinds de komst van de assistentiehond. De onderzoekers hebben opgemerkt dat de cliënten in meer of mindere mate moeite hebben met het feit dat ze weinig tot geen begrip krijgen vanuit de maatschappij. De algemene gedachte is dat alle assistentiehonden toebehoren aan mensen die een fysieke handicap hebben.

De onderzoekers concluderen dat het ‘zichtbaar’ ziek voelen een hindernis is voor het herstelproces. De cliënten hebben er moeite mee zichzelf te accepteren, wat hun groei kan belemmeren. Het is opmerkelijk dat alle cliënten aangeven meer vertrouwen te hebben in de assistentiehond dan in de meeste mensen. De onderzoekers concluderen dat Dutch Assistance Dogs een bijdrage levert aan het social work werkveld door een unieke manier van begeleiding te hanteren. De verschillen die Dutch Assistance Dogs heeft met andere organisaties, kunnen een factor zijn in de hoge mate van bijdrage die geleverd wordt aan het herstelproces van hun cliënten. Zo staat Dutch Assistance Dogs 24 uur paraat voor cliënten in tijden van crisis, wat een soort ‘vangnet’ is. Er kan geconcludeerd worden dat de bijdrage van de assistentiehond aan het herstelproces van de cliënten van Dutch Assistance Dogs, bovenstaande aspecten omvat.