Visie

Participeren kan ook jij, met een assistentiehond aan je zij

“In de huidige maatschappij is het belangrijk dat iedereen meedoet en participeert. De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiestaat, waarin iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”.
Koning Willem Alexander, troonrede 2013. 

Bij het denken over de participatie samenleving, valt ook het streven naar meer zelfredzaamheid. Maar de kansen om je eigen zelfredzaamheid te vergroten en dus te kunnen meedoen, zijn niet gelijk verdeeld in de samenleving. Jongvolwassenen met complexe, langdurige en/of hardnekkige psychiatrische problematiek krijgen niet de kans en de benodigde hulp om te kunnen participeren. Een assistentiehond vergroot de zelfredzaamheid van de cliënt (Schulink, 2017).

Assistentiehonden leveren een positieve bijdrage aan het herstelproces

Assistentiehond op verschillende manieren een bijdrage levert aan het herstelproces. Een hond biedt structuur en motivatie. Het vergroot de zelfredzaamheid van de client, doordat clienten minder afhankelijk zijn van het sociale netwerk. De belangrijkste bijdrage wordt verkregen door het lezen van “spiegelgedrag”. De client kan hierdoor gedrag en spanning eerder herkennen.

Onze visie

Wij geloven in de mogelijkheden van ieder persoon en kijken niet enkel naar de onmogelijkheden. Door de mogelijkheden te vergroten, denken wij dat iedereen stappen kan zetten om beter te leren omgaan met een psychische beperking.

We willen benadrukken dat we een aanvulling zijn op de hulpverlening. Een assistentiehond zal niet de problemen oplossen, maar kan een substantiële bijdrage leveren aan het verhogen van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verbeteren.