Bestuur

Het bestuur van Stichting Dutch Assistance Dogs wordt op dit moment gevormd door:

Mw. L. Baak
Voorzitter

Dhr. P.P.A. van den Heuij
Penningmeester

Mw. M.J. Schenk
Secretaris