Doelgroep

Stichting Dutch Assistance Dogs zet zich in voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar die kampen met langdurige, complexe en hardnekkige psycho-problematiek op één of meerdere van de volgende domeinen:

  • Eetstoornis problematiek (anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder, eetstoornis nao, orthorexia nervosa);
  • Autisme gerelateerde problematiek (autisme spectrum stoornis, klassiek autisme, syndroom van Asperger, pdd-nos);
  • Trauma problematiek (post traumatische stressstoornis, complex posttraumatische stressstoornis, dissociatieve problematiek).

Naast deze problematiek kan sprake zijn van comorbiditeit (bijv. ADHD, persoonlijkheidsstoornis, depressie).
Enkele redenen om (nog) niet te starten met een traject zijn:

  • Een te zorgelijke fysieke conditie, waardoor er niet zelfstandig voor de hond gezorgd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een te laag gewicht;
  • Actieve suïcidaliteit, een hond is een keuze voor het leven;
  • Opname op gesloten afdeling, geen vaste verblijfplaats of anderszins, waardoor er geen veilige plaats is voor de assistentiehond.