ANBI – Jaarverslagen

ANBI Status

Per 1 januari 2014 zijn stichtingen en organisaties met een ANBI status verplicht om inzicht te geven in het (financiële) beleid en dient men een beeld te geven op de toekomst door middel van een beleidsnota.

Door het aan u openbaar maken van deze gegevens is het namelijk voor Stichting Dutch Assistance Dogs mogelijk om een ABNI status te hebben en daarmee worden donaties die aan ons gedaan worden door donateurs aftrekbaar van de belasting.

Ten behoeve van het voldoen aan de eisen die samenhangen met de ANBI status verlangt de overheid dat het volgende via onze website wordt gepubliceerd en wij willen u dan ook graag als volgt informeren :

Financiële verantwoording 2018

In het kader van de in 2019 verkregen ANBI-status van Stichting Dutch Assistance Dogs is het noodzakelijk om per boekjaar een financiële verantwoording te publiceren. Op 1 juli 2019 is de volgende financiële verantwoording van 2018 hier gepubliceerd.

Zie hier : Financiële verantwoording Dutch Assistance Dogs 2018

Financiële verantwoording 2019

Op 1 juli 2020 is de financiële verantwoording van 2019 gepubliceerd

Financiële verantwoording 2020

Op 10 april 2021 is de financiële verantwoording van 2020 gepubliceerd
STICHTING DUTCH ASSISTANCE DOGS – ANBI STATUS GOEDGEKEURD

Stichting Dutch Assistance Dogs / DAD

857885777

Website www.dutchassistancedogs.nl
Emailadres 
info@dutchassistancedogs.nl
Postadres Rietoever 16, 2371 JL Roelofarendsveen

Mevrouw L. Baak – Voorzitter
Mevrouw M.J. Schenk – Secretaris
De heer P.P.A. van den Heuij – Penningmeester

Stichting Dutch Assistance Dogs heeft ten doel het helpen van volwassenen vanaf 16 jaar met psychische problematiek bij de opleiding, interactie en certificering van hun eigen assistentiehond en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit te bereiken door het op dit gebied aanbieden van maatwerk counseling / coaching.

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar de website. Klik hier

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden reiskosten naar een centrale locatie in Nederland voor het bijwonen van bestuursvergaderingen vergoed tegen Euro 0,27 per kilometer.
Stichting Dutch Assistance Dogs werkt verder uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding / vrijwilligersbijdrage ontvangen.

 • Begeleiden van cliënten bij het opleiden van hun assistentiehonden – diverse activiteiten waaronder :
  in behandeling nemen aanmeldingen, intakes, pre-trajecten, geschiktheidstesten honden, coaching gedurende basis en certificeringsfase, afnemen certificering, online (chat) ondersteuning gedurende gehele coaching proces.

 • Organiseren coach-bijeenkomsten voor professionele ontwikkeling en intervisie.

 • Organiseren van open dag + aanwezigheid op diverse evenement ter promotie van stichting.

 • Ondersteunen webshopactiviteiten voor door cliënten gemaakte hondenartikelen.

 • Organiseren van cliënt-bijeenkomsten voor ontmoeten en uitwisselen.

 • Faciliteren van online Workplace omgeving waarin cliënten elkaar kunnen ontmoeten / informatie kunnen delen.

Stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) heeft geen winstoogmerk.

De inkomsten van DAD bestaan uit :

 • Jaarbijdrages van cliënten
 • Giften en donaties
 • Lezingen en demonstraties

De uitgaven bestaan uit :

 • Administratiekosten
 • Kilometervergoeding + locatiekosten bestuur / bijeenkomsten met coaches
 • Professionalisering / ontwikkeling organisatie + coaches
 • Communicatie / Promotiekosten – reclame / website / Open dag

In 2018 en 2019 mochten we sponsoring ontvangen van:
–  2018 – Anonieme donatie – Euro 10.000,-
–  2019 – Anonieme donatie – Euro 10.000,-
–  2018 + 2019 – FarmFood – sponsoring van kleding + hondenvoeding
–  2019 – Dela GoedeDoelenFonds – Euro 1.000,-
–  2019 – Rotery Pijnacker – Euro 500,-


Door het succes van en daardoor de groei van onze stichting en de daarbij komende hogere kosten en het feit dat wij onze tarieven laag willen houden om zo een assistentiehond-traject voor een breed publiek mogelijk te maken, is het noodzakelijk om onze fondsenwerving uit te gaan breiden.


De jaarcijfers van 2018 zullen voor 1 juli 2019 gepubliceerd worden

Beleidsnota DAD 2019

Zie hier de beleidsnota Dutch Assistance Dogs 2019 en verder ….

Als doelstelling van de Stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) is geformuleerd;” het
helpen van (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een psychische problematiek bij de
opleiding, interactie en certificering van hun eigen assistentiehond. Met de
opleidingsformule van de Stichting komt een assistentiehond (financieel) binnen het
bereik van een grotere doelgroep. De coach richt zich bij het opleiden van de hond op de
interactie tussen hond en cliënt. Dat houdt in dat een coach kennis moet hebben van het
opleiden van een hond maar tevens affiniteit hebben met en kennis hebben van de
problematiek van cliënten die veelal complex en ingrijpend is.

Beleidsnota DAD 2020