Veelgestelde vragen

Moet ik al een eigen hond hebben als ik me wil aanmelden?
Nee, juist liever niet. We gaan na de intake samen op zoek naar een geschikte pup of jonge hond voor jou. Dan kunnen we jou en je hond vanaf het eerste moment begeleiden.

Wat zijn assistentiehonden en wat kunnen ze precies?
Wat assistentiehonden zijn kun je hier bekijken. Over wat ze precies kunnen -een heleboel- vind je hier meer.

Hoe worden jullie honden getraind?
Onze Dutch Assistance Dogs krijgen een speciale training die wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de individuele cliënt. Niet het probleem, maar de hulpvraag staat centraal. Uniek is dat de jongeren hun hond zélf opleiden (klik hier voor meer informatie). Wij bieden daarbij begeleiding, training en coaching op maat. Dutch Assistance Dogs combineert deskundigheid op het gebied van geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid en professionaliteit in het werken met honden. Onze trainers/coaches zijn zowel geschoold in het mens-deel (toegepaste psychologie, MWD of coachingsachtergrond) en het honden-deel (kynologische achtergrond).

Hoe kan het dat een speciaal getrainde hond zo’n belangrijke bijdrage kan leveren in het herstelproces van de cliënt?
Uniek aan onze werkwijze is dat de jongere zijn/haar hond zélf mag opleiden (teamtraining), waarbij wij coaching en training op maat aanbieden van “dubbel geschoolde” trainers/coaches. Dit proces van opleiding, begeleiding, coaching en training is enorm leerzaam. De hond is in feite het ‘hulpmiddel’. Hij spiegelt de gemoedstoestand van de jongere constant, maar op een manier die voor de jongere niet bedreigend is. De taken die onze honden leren worden bovendien specifiek aangepast aan ieders persoonlijke hulpvraag, waarbij vertrouwen en respect een grote plaats in nemen.

Wat is het verschil tussen een Dutch Assistance Dog en een gewone huishond?
De honden worden heel specifiek getraind voor onze doelgroep; cliënten met een eetstoornis, autisme en/of (c)ptss. In die zin wordt wel gekeken naar het probleem, maar er wordt vooral ook heel goed gekeken naar de persoonlijke hulpvraag waarmee de cliënt bij ons komt. Uniek hierbij is het trainingsproces waarbij de cliënt heel nauw betrokken wordt. Indien mogelijk mag de cliënt zélf zijn/haar eigen hond opleiden tot Dutch Assistance Dog waarbij wij begeleiding, training en coaching op maat bieden. Dit proces is enorm leerzaam. Het maakt de cliënt heel bewust van zichzelf, van sterke kanten en kwaliteiten, maar ook van persoonlijke werkpunten, situaties of signalen waar de jongere alert op moet worden. Bovendien roept het verantwoordelijkheidsgevoel op, veel meer dan de verantwoordelijkheid die bij de normale opvoeding van een gezinshond komt kijken. Dit verantwoordelijkheidsgevoel maakt de cliënt heel duidelijk dat wanneer het niet goed met henzelf gaat, zij ook niet goed voor hun hond kunnen zorgen. Daarnaast geeft het intensieve trainen de cliënt ook inzicht in het probleem; hun problematiek en de achtergrond hiervan. Zij leren bepaalde signalen van een terugval eerder herkennen doordat de hond deze voor hen signaleert en hen hierop bewust maakt. De hond spiegelt hen continu, maar op een voor de cliënt niet bedreigende manier. Het samenwerken levert daarnaast heel veel plezier op! Ook geeft het de cliënten zelfvertrouwen als de eerste trainingsresultaten, waarvoor zij zelf zo hard gewerkt hebben, zichtbaar worden. Een laatste belangrijke verschil tussen een Dutch Assistance Dog en een gewone hond is natuurlijk het feit dat een gewone hond de supermarkt niet in mag, terwijl een assistentiehond hiertoe wel toegang tot krijgt. Voor veel cliënt binnen onze doelgroep kan dat een enorm verschil maken.

Hoe zijn de resultaten bij inzet van een assistentiehond tot nu toe?
De eerste resultaten zijn zeker veelbelovend. Veel mensen beseffen niet wat een hond allemaal kan betekenen, maar juist door zijn alertheid op onze lichaamstaal kan hij ons heel veel leren. Het werken met een hond maakt je bewust van jezelf, van je kracht en je zwakheden, maar ook van je emoties. Juist emotieregulatie en het weer gaan herkennen van hun eigen emoties is bij veel jongeren met een ernstige vorm van eetproblematiek een belangrijk werkpunt. De rol die onze dieren in dit proces kunnen hebben is ontroerend om te zien.

Wie kan er in aanmerking komen voor een assistentiehond van Dutch Assistance Dogs?
In principe richten wij ons op de doelgroep jongvolwassenen vanaf 16 jaar met een eetstoornis, autisme en/of (c)ptss. Echter, niet het probleem maar de hulpvraag staat centraal. In overleg staan wij zeker open voor mensen die graag in aanmerking zouden komen voor een assistentiehond, maar buiten de doelgroep vallen. Ook voor mensen die net buiten onze leeftijdsgrens vallen zijn er mogelijkheden. In overleg kijken wij wat het beste is. Soms moeten wij daarbij doorverwijzen.

Wat kost een assistentiehond?
De kosten van een assistentiehond zijn van een aantal factoren afhankelijk. Deze kosten kunnen zelf gefinancierd worden of bijvoorbeeld door de ouders van de cliënt. De cliënt kan zich ook laten sponsoren, maar er zijn nog andere mogelijkheden. Wij helpen u graag bij het nadenken over deze mogelijkheden.

Wat moet ik doen als ik mezelf of iemand anders wil aanmelden?
Op dit moment zitten we vol. Kijk voor de mogelijkheden onder het kopje aanmelden.

Kan ik jullie ook telefonisch bereiken?
Ja, op afspraak. U kunt per e-mail een aanvraag doen.

Wij willen jullie graag uitnodigen voor een gastles op onze school, kan dat?
Jazeker kan dat. Wij hebben een aantal enthousiaste cliënten, die graag op uw school willen vertellen over wat hun hond voor hen doet. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per e-mail. Als u hierbij in het onderwerp aangeeft dat het om een gastles gaat, kunnen wij uw verzoek sneller afhandelen.

Werken jullie ook mee aan interviews?
Ja, in principe verlenen wij graag onze medewerking.

Wij willen jullie graag vragen als spreker op ons congres/ zakelijke meeting, wie moeten wij benaderen om jullie te boeken?
Ook een boeking kunt u het beste per e-mail laten vastleggen. U kunt ons bereiken via het contactformulier. Als u in het onderwerp ‘boeking’ vermeldt, komt uw e-mail direct bij de juiste persoon terecht. Op die manier kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen.