Teamtraining

De (toekomstige) assistentiehonden van de jongeren die een traject volgen bij Dutch Assistance Dogs, worden door de jongeren zelf opgeleid. Eens of meerdere keren per maand -afhankelijk van de fase waarin de training zich bevindt- vinden er teamtrainingen plaats. We spreken van teamtrainingen, omdat het niet alleen gaat om wat de honden kunnen, maar vooral om wat de honden en de jongeren samen bereiken. Doel van de trainingen is tevens dat de jongeren voldoende handvatten mee krijgen, om tussen de trainingen door zelf met de honden aan de slag te kunnen.

De trainingen worden gegeven door een vaste trainer/coach, zodat de jongere steeds een vertrouwd gezicht ziet en de mogelijkheid heeft om een vertrouwensband op te bouwen. In principe zijn de trainingen altijd één op één, of beter gezegd één op twee als we de hond meerekenen! De trainingen vinden bij de jongere thuis of op locatie plaats. Door plaatsen op te zoeken waar de hond na de opleiding zal moeten functioneren, bereiden we het assistentiehondenteam voor op de dagelijkse praktijk.

 

Intensief

Het feit dat Dutch Assistance Dogs geen kant-en-klare hulphonden aflevert heeft voor- en nadelen. Het vraagt veel inzet en inspanning van de jongeren om zelf een hond op te leiden tot assistentiehond. Het is aan D.A.D. om (eventueel samen met andere professionals) in te schatten of dit haalbaar is en aan de jongeren om te bepalen of ze deze inspanning willen leveren. Want besluit de jongere ervoor te gaan, dan vragen wij honderd procent inzet. Tussen de teamtrainingen door zal er ook regelmatig zelfstandig geoefend moeten worden. Ook de puppyperiode is best intensief. De pup moet dan nog leren om even alleen te blijven en is nog niet zindelijk. Ook moet de pup aan veel verschillende situaties wennen, wat betekent dat de jongere met de pup op pad moet. Er zijn echter ook veel contactmomenten met de coaches om de jongeren hierin te ondersteunen.

 

‘Assistentiehond op maat’

Het grote voordeel van het zelf opleiden van je assistentiehond is dat het maatwerk oplevert en een langdurig effect heeft. Hoewel de honden bepaalde algemene taken en vaardigheden aangeleerd krijgen, zullen zij ook dingen leren die specifiek voor hun eigenaar van belang zijn. Omdat de jongeren leren hoe zij zelf hun hond kunnen trainen, zijn zij altijd in staat om oefeningen bij te spijkeren en kunnen zij zelfs na het afronden van het traject, hun hond nieuwe taken aanleren. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen zij altijd weer terecht bij hun coach, voor tips en ondersteuning. Omdat de hond in de meeste gevallen al als pup bij een jongere komt wonen, kan er vanaf dag één een band opgebouwd worden met de hond en leert de hond direct de huisregels die bij de jongere gelden. Naast een assistentiehond hebben de jongeren zo ook een maatje voor het leven!
Door de intensieve samenwerking met de hond, in combinatie met de begeleiding vanuit D.A.D., leren de jongeren hun honden heel goed kennen. Dit is onder andere van belang bij het herkennen van het spiegelgedrag van de hond. Spiegelgedrag is het gedrag dat de hond vertoont, als reactie op de gemoedstoestand van de jongere. Als de jongere dit gedrag herkent is hij of zij sneller in staat om onrust, angst en overprikkeling bij zichzelf te signaleren en maatregelen te nemen. Dit is goed voor zowel het welzijn van de jongere als dat van de hond.